ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ для пацієнтів мережі медичних центрів «Гармонія здоров'я»

Дані правила розроблені відповідно до норм Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Цивільного кодексу України

 1. Правила внутрішнього розпорядку мережі медичних центрів «Гармонія здоров’я» для пацієнтів (далі – Правила) є організаційно-правовим документом, який регламентує, відповідно до законодавства України в сфері охорони здоров’я, поведінку пацієнта під час перебування в мережі медичних центрів «Гармонія здоров’я» (далі – Медичний центр), а також інші питання, що виникають між учасниками правовідносин – пацієнтом (йогозаконном представником) і Медичним центром.
 2. Ці Правила є обов’язковими для персоналу та пацієнтів, а також інших осіб, які звернулися в Медичний центр та його структурний підрозділ, розроблені з метою реалізації передбачених законом прав пацієнта тастворення найбільш сприятливих можливостей надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належної якості.
 3. У приміщеннях Медичного центру та його структурних підрозділах забороняється:
 • розпивання спиртних напоїв;
 • куріння сигарет, електронних пристроїв, що створюють високодисперсний пар, за винятком спеціально відведених для цього місць;
 • голосно розмовляти, слухати гучну музику;
 • поява в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння, за винятком необхідності в екстреній невідкладній медичній допомозі;
 • знаходження у верхньому одязі;
 • знаходження без бахіл;
 • знаходження в брудному, смердючому одязі, з багажем, предметами, продуктами (в тому числі напоями у відкритій тарі), які можуть забруднити відвідувачів і майно Медичного центру;
 • вживання наркотичних засобів, психотропних і токсичних речовин;
 • користування службовими телефонами Медичного центру.
 1. При зверненні за медичною допомогою в Медичний центр пацієнт зобов’язаний:
 • прибути на прийом до лікаря в призначений день і час. У разі запізнення або неявки на заздалегідь призначений прийом пацієнт, зобов’язаний попередити про це Медичний центр зручним для себе способом не пізніше ніж за 24 години;
 • мати при собі оригінал документа, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія) або його електронну версію;
 • дотримуватися внутрішнього розпорядку роботи Медичного центру;
 • дотримуватися тиші, чистоти і порядку в приміщенні Медичного центру;
 • не залишати особисті речі без нагляду;
 • шанобливо ставитися до медичного персоналу, проявляти доброзичливе і ввічливе ставлення до інших пацієнтів;
 • дбайливо ставитися до майна Медичного центру та майну інших пацієнтів;
 • виконувати вимоги пожежної безпеки. При виявленні пожежі або ознак загоряння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) негайно повідомити персонал Медичного центру;
 • виконувати вимоги санітарно-протиепідемічного режиму;
 • виконувати вимоги та приписи лікуючого лікаря;
 • співпрацювати з лікуючим лікарем на всіх етапах надання медичної допомоги;
 • оформляти в установленому порядку свою відмову від отримання інформації про стан здоров’я, про результати обстеження, наявності захворювання, його діагноз і прогноз, в тому числі у випадках несприятливого прогнозу розвитку захворювання;
 • оформляти відмову від медичного втручання або про його припинення.
 1. У порядку, передбаченому чинним законодавством, пацієнтам на випадок тимчасової непрацездатності видається листок непрацездатності або належним чином оформлені довідки за встановленою формою.
 2. В амбулаторно-поліклінічних підрозділах пацієнтам надається первинна медико-санітарна та спеціалізована допомога безпосередньо в Медичному центрі або на дому.

Медична допомога в амбулаторно-поліклінічних установах надається відповідно до клінічних протоколів, рекомендацій і нормативних документів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та внутрішніми документами Медичного центру.

 1. При необхідності надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, пацієнт звертається до Медичного центру у встановлений робочий час, самостійно обравши зручний для себе спосіб звернення:
 • безпосередньо в кабінеті лікаря;
 • по телефону контакт – центру;
 • заповнивши електронне звернення на сайті Медичного центра;
 • безпосередньо на ресепшн Медичного центра.
 1. При первинному зверненні пацієнта, адміністратор ресепшн Медичного центру заводить на пацієнта медичну карту в паперовому та електронному вигляді.

Також пацієнт повинен власноручно заповнити анкету і дати письмову згоду на обробку персональних даних. Для оформлення необхідних медичних документів на плановий прийом пацієнт з’являється в Медичному центрі не менш ніж за 10 хвилин до призначеного часу. Заповнена анкета зберігатися в Медичному центрі.

 1. У разі запізнення пацієнта на прийом більш ніж на 10 хвилин, представник Медичного центру (адміністратор) має право перенести час прийому на найближчу вільну дату і час, а на місце, що звільнилося записати іншого пацієнта.
 2. У разі непередбаченої відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, представник Медичного центру, при першій нагоді, попереджає про це пацієнта за контактним телефоном, вказаним в його анкеті. Якщо заздалегідь попередити пацієнта не вдалося, то при його явці представник Медичного центру переносить час прийому на найближчу вільну дату або пропонує іншого фахівця.
 3. Пацієнти, які звернулися до адміністратора ресепшн без попереднього запису на прийом, можуть бути прийняті в день звернення тільки у разі наявності у лікаря вільного часу в розкладі або вибрати іншого вільного фахівця.
 4. Направлення на госпіталізацію пацієнтів, які потребують планове або екстренне стаціонарне лікування, здійснюється лікуючим лікарем після попереднього обстеження.

13 Недотримання пацієнтом Правил внутрішнього розпорядку або невиконання пацієнтом медичних приписів лікуючого лікаря дає право лікарю відмовитися від подальшого ведення пацієнта, за умови що це не загрожуватиме життю пацієнта.

 1. Лікар не несе відповідальності за здоров’я пацієнта у разі добровільної відмови останнього від медичних приписів (індивідуальних рекомендацій лікаря) або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.
 2. Порушення Правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки, лікувально-охоронного режиму (загальний, постільний, палатний режими), санітарно-протиепідемічного режиму і санітарно-гігієнічних норм тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

Більш детальну інформацію про час і місце прийому лікарів усіх спеціальностей, про вартість послуг, про правила виклику лікаря додому, а також про порядок попереднього запису на прийом, пацієнт може отримати у адміністратора ресепшн або у оператора контакт – центру.